منشور جهانی حقوق بشر کوروش

به نام خدا

 

سلام به همراهان وبلاگم . بخش کوروش این هفته تقدیم به همتون.

 

طبق نظر سنجی هفته ی قبل موضوع منشور کوروش انتخاب شد که اونم تقدیم به شما

 

               بخونید پشیمون نمی شیدچشم

 

منشور کوروش

"من کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه توانمند،شاه سومر و آکد،شاه 4 گوشه جهان .

اینک که به یاری اهورا مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشور های 4 سوی جهان را بر سر گذاشته ام اعلام می کنم تا روزی که زنده هستم و اهورا مزدا توفیق سلطنت را به من

می دهد،دین و آیین و رسوم ملت هایی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمردو نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آیین و رسوم ملت هایی را که من پادشاه آنها هستم و یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار دهندیا به آنها توهین نمایند. من از روزی که تاج سلطنت را بر سرنها ده ام تا روزی که زنده هستم و اهورا مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ،هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشور های 4 سوی جهان هستم ،نخواهم گذاشتکه کسی به دیگری ظلم کندواگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت، و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.من تا زمانی که پادشاه هستم نخواهم گذاشتکسی غیر منقول یا منقول،دیگری را با زور یا به نحو دیگر، بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید. من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت

که شخصی دیگری را به بیگاری بگیردو بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد. من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد استکه هر دینی را که میل دارد بپرستد ودر هر نقطه که میل دارد سکونت کند، مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب نمایدو هر شغلی را که میل داردپیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند ، مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.من اعلام می کنم هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچکس را نباید به مناسبت تقصیرص که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات نموده و مجازات برادر گناهکار وی و برعکس بکلی ممنوع می باشد و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر شود فقط مقصر باید مجازات شود نه دیگران . من تا روزیکه به یاری اهورا مزدا سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه ی حکومت و ماموریت خود مانع از خرید و فروش مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید بکلی از جهان برافتد و از اهورا مزدا خواهانم  که در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملت های 4 سوی جهان برعهده گرفته ام  موفق گرداند                                                

  

 

نظراتتون کم شده پس فراموش نکن شیطان

                                    نظر بدهخیال باطل

 

 

منتظرممنتظر

mino@yahoo.comچشمک

 

/ 0 نظر / 16 بازدید